citroenstadionplein

Offsetdruk hoofdkantoor Citroën Stadionplein

 

Architect: Jan Wils.

 

 

Offset op zwaar mat papier, versie als boven zonder DS langs de stoep, maar met Citroën Picasso onder de uitbouw. Papierformaat 70 x 50, brede witrand rondom, desgewenst gesigneerd.

Prijs €45,- incl. btw en verzending in koker.

tekenfilmliefde501over
zelfportretfilm
item3
kopnew1
logoEdOb1
logoEdOb2a

COLLECTIE

item11

C I T R O Ë N S T A D I O N P L E I N

Bestellen