M O L E N Z E G E L S
Het molenvelletje maakt deel uit van supplement 19, samen met twee eerstedagenveloppen en een set molenkaarten.
Los velletje: uitverkocht
Prijs Supplement 19: €19,–
Piezografie Hollandse molens €125,- (formaat 70x50). Ook prenten van losse molens zijn mogelijk.
17 juni 2013 verschenen de MOLENZEGELS. Deze zegels maken ook deel uit van Supplement 19 van Het Postzegelalbum. Het supplement verscheen in 2014. Voor achtergrondinformatie omtrent de molenzegels, klikt u op deze link: MOLENZEGELS
Ook reacties op deze specifieke emissie kunt u daar kwijt.
Bij Supplement 19 treft u een speciale variant van beide eerstedagenveloppen aan, evenals een velletje molenzegels en nog te completeren maximumkaarten. Voor meer informatie over maximumkaarten: MAXIMUMKAARTEN
Supplement 19 maakt deel uit van het Postzegelalbum van Joost Veerkamp. Op de Nederlandse postzeglblogsite is een verslag van Bate Hylkema te lezen, waarin deze uitgebreid ingaat op een groot aantal series die op de achterpagina van NRC-Handelsblad verschenen.
POSTZEGELBLOG BATE HYLKEMAS