A G R I G E N T O B A S S A

Een van de best verkopende prenten. Piëzografie, oplage 250, gesigneerd en genummerd. Lijstformaat 160 x 60, met passepartout, inclusief extra kaderrand: 545,- euro compleet, zwart aluminium lijst, of zilver.
Losse prent: 375,-.
Prijs inclusief BTW.
Agrigento bassa is een voorstation van de stad Agrigento op Sicilië. De afgebeelde trein reed daar niet: het is de sneltrein Amsterdam-Parijs, uit de jaren zeventig. Kenmerkend zijn de patrijspoorten aan de zijkant van de locomotief. De man en de vrouw op het rechter perron wachten geduldig op iets wat nooit komt – geen trein stopte daar ooit – een geliefd thema van de maker.