M O L E N K A A R T E N M A P J E
Het molenmapje maakt deel uit van supplement 19, samen met twee eerstedagenveloppen en de molenzegels.
Inhoud: tien verschillende molenkaarten
Prijs: €9,50 incl. btw
Piezografie Hollandse molens €125,- (formaat 70x50). Ook zijn prenten van losse molens op verzoek mogelijk.