C D - R O M
POSTZEGELCATALOGi NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 2013. Compleet overzicht van reguliere postzegels en prijzen, waaronder prestigeboekjes. Vormgeving Joost Veerkamp, tekeningen en omslagontwerp Joost Veerkamp. Maak 29,50 over op rek 3900353 per CD en de CD wordt thuis gestuurd. Zend ter bevestiging van uw bestelling ook een e-mail. Let op: de CD is niet bruikbaar op Applecomputers.