B O E K E N L E G G E R S
VAN ANTIQUARIAAT LAARMANS, voorstellende de schrijver Elsschot. De grijze boeklegger is uit 2012. Bestellen kan via het antiiquariaat, dat gespecialiseerd is in Nederandse letterkunde, beide wereldoorlogen en de provincie Zeeland. MAIL: laarmans@xs4all.nl