SUPPLEMENT 15, 3 albumbladen, zegelboekje en kaarten. Albumbladen voor postzegelboekjes moeten nog verschijnen.
€15,50
Supplement 15 maakt gebruik van zegelvellen die bij supplement 12 en 13 zaten en van losse zegels, waarvan er een bij supplement 12 zat (coupe royale) De andere zegels trof u aan bij supplement 14.
DIENSTAANWIJZING: Nog vragen? Mail het filatelistische hulploket.
Bevestig eerst de zegelvellen op de bladen en dan pas de bladen in het album.
Pagina 52: Snij het zegelvel (van supplement 12, indien u zegels ruilde) op de juiste maat, voorzover dat al niet is gebeurd. Houd een marge van circa 3 millimeter aan rond het buitenste zwarte kader. Plak het bouwkunstvel met een Pritt hervulroller o.i.d. vast. Positioneer het vel door pagina en vel tegen een venster of een lichtbak te houden.

Pagina 53: Gebruik het Paleiszegelvel (behorend bij supplement 13) met de kleine boven- en onder marge, of snij het grotere vel horizontaal bij. Laat 6 millimeter papier buiten het dunne kader staan. Vouw het zegelvel, volgens de afbeelding op de pagina, twee maal verticaal, op de perforatie. Vouw de twee flappen van zes centimeter naar achteren. Steek het zegelvel met de hoeken achter de uitsparingen bij VI. Positioneer het vel zo, dat het kader mooi doorloopt.

Pagina 54: (zegels trof u aan bij supplement 12 en supplement 14) Indien u zegels mist kunt u deze (op de Rode Rap na) nabestellen, door het verschuldigde bedrag over te maken op girorekening 3900353 t.n.v. J. Veerkamp teZoelen. Schrijf een kaartje, al of niet digitaal (veerkamp@veerkamp.nl) waarin u de zegels die u wenst omschrijft. Nabestelling zegelboekje of postzegelvel is ook mogelijk. Let op: De Dick Advocaat zegel wordt geplakt onder de Ten Strijde zegel. Van het postzegelboekje zijn 10 zeldzame misdrukken in omloop, te herkennen aan de gesloten perforatie aan de linkerzijde van de 55 nights-zegel. De transportzegels zijn ook in beperkte oplage als gesigneerde en genummerde piëzografie te koop, formaat 90 x 70 € 165,- per stuk. Ingelijst met passepartout: € 215,-. [ Zie vergroting op www.veerkamp.nl

De Rode Rap / Le Rap Rouge / The Red Rap

De Rode Rap (postfris) is de zeldzaamste zegel van het album. De waarde fluctueert, soms zelfs per dag. De Rode Rap is uitsluitend te koop tegen de dagkoers, die tot stand komt door vraag en aanbod. Daar de koers schommelt, is het verstandig de Rode Rap te kopen op een voor u zo gunstig mogelijke koers. Deze vindt u op het internet: www.veerkamp.nl. Op de “Deze maand” pagina treft u de link naar de koers aan. (Bij het ter perse gaan van deze gebruiksaanwijzing was de koers 25,47 euro, het is dus zinvol te wachten op een voor u aanvaardbare koers). Wanneer de koers u bevalt, mailt of schrijft u aan de hoekman filatelie:veerkamp@veerkamp.nl. U vermeldt de koers en de datum van de koers. U wacht op een bevestiging. U maakt het koersbedrag over op de bekende wijze. U ontvangt de Rode Rap.
Geen internet, geen nood. Stuur in de loop van het jaar een kaartje met een verzoek om de Rode Rap naar: Hoekman Veerkamp, Heeskampsesteeg 2, 4011 KE Zoelen, met een door u gewenste voorkeurkoers. Het bureau koopt de zegel voor u tegen deze koers, indien mogelijk. U ontvangt een aankoopnota, u stort het bedrag en u ontvangt de Rode Rap.

N.B.: Te verwachten koersontwikkeling. Volgens onze filatelistische analist zal de koers eerst stijgen, om dan, wegens oververhitting, te imploderen. Zeepbel, gebakken lucht, u kent de termen. Daarna zal de koers zich herstellen. Wat de laagste koers zal worden, is onvoorspelbaar, wel is zeker dat de Rode Rap uiteindelijk onbetaalbaar wordt.
Naschrift: het aanbod van de Rode Rap is heden ten dage te gering om een aanvaardbare dagkoers op te leveren. Voor verdere informatie zie de OCH-catalogus van Ot Louw.